Medjugorje 2013 (1)

Wspomnienia z kolejnej pielgrzymki do Medjugorje w Bo?ni i Hercegowinie. 24. Mi?dzynarodowe modlitewne spotkanie m?odzie?y. 1 - 6. 08. 2013. Cz??? 1.