Ave Maria Gratia Plena...5.08.2009 Medjugorje

XX Mi?dzynarodowy Festiwal M?odych w Medjugorju 1-6.08.2009